Beért kerületünk lelki szakág első gyümölcse!

Miközben a technológiai fejlődés óriási léptekkel halad a mai világban, a KMCSSZ 1. kerületében állni látsszék az idő – legalább is a lelki, vallással foglalkozó kiadványokra vonatkozva.  Több mint 30 év kellett hogy elteljen ahhoz, hogy felkaroljuk ezt a cserkészet számára fontos témát.

2020-ban megválasztott lelki szakág vezetője – Dr. Barcsay Ákos –  kifejtette, hogy nem csupán feladatának tekinti a kerület lelki gondozását azáltal, hogy megfelelő programokat szervez, hanem azáltal is, hogy – felkarolva egy berlini cserkeszvezetők kezdeményezését – egy új, korszerű képletekkel rendelkező áhítatos könyvet hozzon létre. Össze is állt gyorsan egy lelkes csapat, melynek tagjai több csapatából az 1. kerületben, de még a tengeren túli Kanadából is voltak.

A könyv hivatalos bemutatójára 2021. november 13.-án került sor az 1. kerület cserkészvezetői, vándor- és felnőttcserkesz konferencia keretén kelül.

A „Tizenhárom áhítat” című kézikönyv olyan áhítatokat tartalmaz, amelyek akár egyből kivitelezhetők a csapatokban. De még inkább mintául szolgálhat saját áhítatok kitalálására is. Ákos ezt igen találóan így folytatja bevezetőjében:

„Átveheted teljesen, mazsolázhatsz vagy egyszerűen csak ötletet meríthetsz belőle és átalakítod. Ily módon lehet 13 áhítatból akár 100 is…”

Köszönjük a Nyugat-európai Magyar Cserkészek Fenntartó Testületnek a könyv anyagi háttere beszerzésére nyújtott segítséget, valamint a Bethlen Gábor Alapítvány Zrt. által nyújtott anyagi támogatást.

A Tizenhárom áhitat letölthető innen, vagy megvásárolható nyomatott formában a cserkészboltból!