A tiszta forrás ismét csobogott…

„Csak tiszta forrásból” – kilenc új regös segédtisztet avattunk az idei RST táborban
Kiscsősz, 2024. március 22. és április 1. között

Március 22. és április 1. között Kiscsőszön került megrendezésre a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség Európai kerületének egyik legkülönlegesebb eseménye, a regös tábor és a regös segédtiszt képző tábor.

A regös segédtiszt képző tábor (RST) célja, hogy a cserkészek közül azokat képezze tovább, akik az általános cserkész ismeretek mellett a néprajz iránt is jobban érdeklődnek.
Az idei évben kilenc jelölt vett részt a táborban, akik Nyugat- és Kelet-Európából, Magyarországról valamint Amerikából érkeztek. A jelöltek sokszor már rendelkeznek regöscserkész múlttal vagy érdeklődnek a néprajz különböző ágazatai iránt.
A képzés két fő területre osztható: segédtiszti cserkésztudás és regös néprajzi tudás.

A képzésről:
A segédtiszt jelöltek már egy fél évvel korábban havi egy alkalommal résztvettek a majdani kiképzők által tartott online képzéseken. Ekkor kapták meg azokat az igényesebb feladatokat, szakmunkákat is, amelyeket később a táborban mutattak be. Ezek a feladatok sok munkát, kutatást igénylő néprajzi témák, de természetsen voltak cserkész feladatok is. Egy cserkész segédtiszt feladata többek között az is, hogy bármit csinál, szervez – azt mind magas szinten, jól átgondolva csinálja!
A RST tábor néhány nappal korábban kezdődött mint a tábor, így már összerázódva vártuk a táborozókat, be tudtuk élni a szállást adó jurtáinkat és elkezdtük a tábort építeni, főzni és közben folymatosan valamit csinálni…
A jelöltek kutatási eredményeiket előadások formájában osztották meg a regös tábor résztvevőinek. Viszont kaptak olyan feladatokat is, hogy két korcsoportnak tartsanak előadást a tábori témákból. Szintén voltak közös rajfoglalkozások és este tábortüzek, melyet szintén a jelöltek vezettek. Módszertani gyakorlatok, kézműves munkák, élménypedagógia, „nagy“ emberek beszámolói a gyűjtésről, az életről, értékekről, kirándulás, portya voltak még a fontosabb eseményeink
Arra tanítottuk a jelölteket, hogy mindennel a jellemnevelést szolgáljuk.
Hogy hogyan?
Minden cserkésztáborban fontos és kiemelt esemény az esti tábortűz is.
Azt is meg kellett tanulniuk, hogy a tábortűz sem csak a szórakoztatást szolgálja, hanem érdekesen becsomagolva komoly gondolatokat is szépen, igényesen át lehet adni bármilyen korcsoportú gyerekeknek. A tábortűzi jelenetekkel, a jól megválasztott népdalokkal és az eseménybe beleillő versekkel, gondolatokkal el lehet varázsolni a körben ülőket.

Az idei táborban az életfordulókhoz kapcsolódó szokások kerültek a középpontba. Az előadások a születés és keresztelő, a házasság és családalapítás, valamint a halál és temetkezés témáit dolgozták fel. Ezek a témák nemcsak a néprajzi tudás elmélyítésére szolgáltak, hanem lehetőséget nyújtottak a táborozóknak arra is, hogy jobban megértsék a magyar kultúra és hagyományok alapvető értékeit és jelentőségét. Az előadások révén a résztvevők betekintést nyerhettek az egyes életfordulókhoz kapcsolódó szokások történelmi hátterébe és kulturális jelentőségébe, ezáltal gazdagítva ismereteiket és erősítve identitástudatukat.

Az RST-ben nagy hangsúlyt fektetünk a „Tiszta forrás” megismerésére és kizárólag abból való szellemi és kulturális táplálkozásra. A képzés során – s reményeink szerint utána is – a résztvevők igyekeznek autentikus formájában megismerni és megőrizni a magyar néphagyományokat, szokásrendet. A cél az, hogy néprajzi tudásuk forrása hiteles és tiszta legyen, ezáltal hozzájárulva a hagyományok tiszta formában történő továbbadásához. Törekvésünk célja az, hogy a hagyományok ne csupán megmaradjanak, hanem valódi értéküket és jelentőségüket is megőrizzék.

A regös tábor minden évben szent időben, húsvét idején kerül megrendezésre. Ez az időszak különös jelentőséggel bír, hiszen a húsvét a megújulás, az újrakezdés és a hit időszaka, amely ünnepélyes keretet ad a hagyományok mélyebb megértésének és a közösségi élmények megélésének. A szent időszakban tartott tábor nemcsak a néprajzi tudás átadását szolgálja, hanem a résztvevők lelki és szellemi feltöltődését is, így az élmények és az itt megszerzett ismeretek maradandóbbak és értékesebbek lesznek.

A regös tábor és a regös segédtiszt képző tábor kiváló példa arra, hogyan lehet a magyar néphagyományokat életben tartani és továbbadni a fiatal generációk számára. Az ilyen események nemcsak közösségépítő erejűek, hanem hozzájárulnak a magyar kulturális örökség megőrzéséhez is.

A regös segédtiszt képző tábor legemelkedettebb pillanata a fogdalalomtétel. Hagyományunkhoz híven a templomban került sor a kilenc új RST fogadalomtételére, akiket a táborban szép számban jelen lévő és vendég tiszttársak fogadtak be maguk közé.

A RST tábor viszonylag új képzési forma, ami ötvözi a segédtiszti és a néprajzi képzést.
Minden RST teljes Gilwell képzést kap, tehát SEGÉDTISZT, de nem minden segédtiszt lesz RST.
A kiképző törzsnek volt egy álma: Mivel a KMCSSZ 1. kerületében már lassan 50 éve minden évben van egy 8 napos regös tábor, szerettük volna, hogy legyen egy olyan vezetői csoport, akiknek nem csak a csapatban vagy a táborokban van különleges tudásuk, hanem a rendezvények minőségére is jobban tudnak készülni, és ki tudják szűrni az igazán értékes dolgokat a sok minden közül. Esélyt szerettünk volna azoknak is adni, akik (segítséggel) olyan útra (is) szeretnének lépni, ahol az igényesség és a gyökereink keresése összhangban van minden cserkésztörvénnyel és a fogadalmunkkal.
A végső gondolat pedig az volt, hogy egyre több fiatal vezetőt tudjunk majd a tábori gyakorlatok és a tapasztalatszerzés után később a képzésbe is bevonni. Így szeretnénk biztosítani, hogy mindíg legyen jól felkészített, lelkes RST gárda!

A kiképzők mind elhivatottan járnak ezen az úton, ismerik a „TISZTA FORRÁS“ titkait és kivétel nélkül hosszú évek cserkészmunkájában tanult tapasztalatokkal is rendelkeznek.

Általában két évente van ilyen képzés. Ha kedvet érzel hozzá, tervezd be magadnak!
Talán 2026-ban lesz ismét! Kérdésekkel keress nyugodtan!

Feltételek: 21 év, lehetőleg st, teljes időre tábori részvétel, kötelező részvétel 6 hónapig a havonta 1 online képzésen, cspk ajánlás. Max. létszám 10 jelölt.

Jablonkay Lydia
a Külföldi Magyar Cserkészszövetség regös vezetőtisztje